Polityka prywatności

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest ARTiSPA Iwona Marciniak z siedzibą pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń, NIP: 956 -201-91-79 Regon: 871542608.  Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Zgoda to może być cofnięta przez Klienta w dowolnej chwili, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego. 
 4. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
  1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto),
  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  3. Ponadto - podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. Podanie ww. danych jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością.
  Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
  3. Certyfikat SSL.

 

Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera Klient jest informowany o naszych najnowszych ofertach i promocjach Sprzedawcy. Klient może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze.

 

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych

Klient ma prawo do pozyskania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia, lub uaktualnienia przechowywanych o nim informacji. W tym celu należy skontaktować się pisemnie pod adresem pocztowym: ARTiSPA Iwona Marciniak ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń; lub e-mailem pod adresem: biuro@artispa.pl  

 

Polityka cookie  

 1. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane przez Sklep internetowy na komputerze lub innym urządzeniu Usługobiorcy, zawierające szereg informacji pozwalających na poprawne działanie oraz ułatwiające korzystanie z zawartości Sklepu internetowego w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Usługobiorcy. Korzystając ze Sklepu internetowego Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez w/w Sklep z plików typu cookies.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; 
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 3. Usługobiorca ma możliwość zablokowania obsługi plików typu cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików typu cookies może wpłynąć na poprawność funkcjonowania Sklepu internetowego . Do korzystania z Usług wymagana jest poprawnie skonfigurowana dowolna przeglądarka internetowa.