Regulamin

sklepu internetowego

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.artiderm.com prowadzony jest przez Iwonę Marciniak prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ARTiSPA Iwona Marciniak z siedzibą pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń,
  NIP: 956 -201-91-79 Regon: 871542608. Kontakt ze Sprzedawcą/Usługodawcą możliwy pod numerem telefonu: + 48 790 660 000 (opłata zgodna z taryfą operatora), a także pod adresem mailowym: biuro@artispa.pl
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt 13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest ARTiSPA Iwona Marciniak z siedzibą pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń, NIP: 956 -201-91-79 Regon: 871542608. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

2. Słowniczek

 1. Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez ARTiSPA Iwona Marciniak, poprzez stronę internetową www.artiderm.com.
 2. Sprzedawca, Usługodawca -  ARTiSPA Iwona Marciniak z siedzibą pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń,  NIP: 956 -201-91-79 Regon: 871542608
 3. Klient – podmiot, w tym konsument, nabywający lub zamierzający nabyć Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługobiorca – podmiot korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej
 6. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Towar – produkt (przedmiot fizyczny lub usługa) prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 8. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9.  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

3. Towary

 1. Sklep Internetowy zajmuje się sprzedażą urządzeń i akcesoriów do pigmentacji, urządzeń do wykonywania zabiegów kosmetycznych, pigmentów i akcesoriów, kremów kosmetycznych, znieczuleń miejscowych stosowanych przy zabiegach kosmetycznych, a także szkoleń z zakresu zabiegów kosmetycznych i pigmentacji.
 2. Każdy Towar, z wyłączeniem szkoleń, prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, szczegółowy opis zawierający informacje o jego właściwościach. W przypadku produktów kosmetycznych, pigmentów i znieczuleń podawany jest skład produktów określony przez producenta.
 3. W przypadku szkoleń, za pośrednictwem Sklepu Internetowego określany jest jego zakres, czas trwania oraz rodzaj certyfikatu otrzymywanego po jego ukończeniu. Szkolenia prowadzone są w siedzibie Sprzedawcy lub poza nią. Udzielanie szczegółowych informacje na temat miejsca szkolenia oraz ustalanie jego terminu odbywa się indywidualnie z Klientem - Klient dokonuje wyboru jednego z terminów zaproponowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
 4. Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.
 5. Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego sprzedawany jest przez Sprzedawcę jako pośrednika albo pod własną marką, z tym że Sprzedawca nie jest jego producentem. Towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Szczegółowa dokumentacja dotycząca Towarów jest udostępniana na życzenie Klienta.

 

4. Zamówienia

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku, jednak zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, typ, pojemność, kolor, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również kraj dostawy, sposób płatności i sposób dostawy. Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia, m.in. imię, nazwisko, adres wysyłki, e-mail. Następnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności i naciska przycisk „PRZEJDŹ DO POTWIERDZENIA”. 
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia (w tym m.in. rodzaj i ilość Towaru)
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy.
  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności i naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiazkiem zapłaty”.
  Klient poprzez naciśnięcie „Zamówienie z obowiazkiem zapłaty” wysyła Zamówienie do Sprzedawcy. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem  oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.
 5. Klient po złożeniu Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji z podaniem przyczyny.

 

5. Ceny towarów

 1. Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest - w zależności od wyboru Klienta - w jednej z następujących walut:
  1. Polski złoty PLN;
  2. Euro – EUR;
  3. dolar amerykański – USD;
  4. funt brytyjski - GBP.
  Zmiana waluty następuje poprzez wybór waluty w odpowiedniej zakładce znajdującej się w prawym górnym rogu na Stronie Internetowej.
 2. Cena zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności. W sytuacji gdy Klient dokonuje zakupów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i w Koszyku zaznaczy opcję „Posiadam VAT UE”, cena Towaru zostanie obniżona o podatek VAT, z uwagi na obowiązującą w takim przypadku zerową stawkę podatku VAT.
 4. Maksymalna wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych).

 

6. Sposoby i koszty dostawy (nie dotyczy szkoleń)

 1. Wszystkie zakupione Towary (z wyłączeniem szkoleń) dostarczane są do Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego InPost S.A., a w przypadku dostawy poza granice Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT. Istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny w Siedzibie Sprzedawcy, w dni robocze poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 9-17, środa,  piątek w godzinach 12-20, sobota w godzinach 8-16 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

7. Czas realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia w przypadku rzeczy ruchomych (z wyłączeniem Towarów z kategorii „urządzenia”) wynosi 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Czas realizacji zamówienia Towarów z kategorii „urządzenia” wynosi 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru w postaci rzeczy ruchomych (z wyłączeniem Towarów z kategorii „urządzenia”), będzie on gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas realizacji zamówienia Towarów z kategorii „urządzenia” wynosi 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 dni roboczych. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku zakupu Towaru w postaci szkolenia, termin jego przeprowadzenia ustalany jest indywidualnie z Klientem. Proponowane terminy szkoleń są podane w Sklepie Internetowym w zakładce zawierającej opis danego szkolenia, Klient dokonuje wyboru jednego z zaproponowanych terminów. 

 

8. Forma płatności

 1. Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. GOTÓWKA w przypadku osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy lub przesyłką za pobraniem,
  2. PRZELEW ZWYKŁY: Dane Sprzedawcy: ARTiSPA Iwona Marciniak z siedzibą pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń, numer rachunku bankowego: 28 1020 5011 0000 9202 0213 6315.
   w tytule przelewu należy podać:  numer zamówienia + imię i nazwisko osoby zamawiającej
  3. KARTĄ PŁATNICZĄ (w tym kredytową) lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM w systemie PayPal. Realizacja Zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty na konto Sprzedawcy w systemie PayPal. Klient dokonując wyboru tego sposobu płatności musi używać służących mu właściwych instrumentów i środków płatniczych w sposób zgodny z prawem.
 2. Wpłata winna zostać dokonana w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.

 

9. Reklamacja zakupionego towaru (dotyczy wyłącznie Konsumentów) 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady Towaru na podstawie prawa rękojmi regulowanego w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 94 ze zm.) przez okres 24 miesięcy od dnia wydania rzeczy.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta:
  1. pisemnie na adres:  ARTiSPA Iwona Marciniak z siedzibą pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artispa.pl;
  3. osobiście: w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy rzecz wadliwą.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 5. Konsument w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sprzedawcy (w ramach prawa rękojmi):
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 6. Sprzedawca rozpatrzy żądania Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 7. Sprzedawca może odmówić żądania Konsumenta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. Sprzedawca zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

 

10. Gwarancja (nie dotyczy Szkoleń)

 1. Towary (przedmioty fizyczne) sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie internetowej w opisie danego Towaru. Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego produktu.

 

11. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie Konsumentów)

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi: 
  1. w odniesieniu do umów o świadczenie usług (dotyczy szkoleń), jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, 
  2. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczetowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (m.in. kremy, znieczulenia). 
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (dotyczy zakupu rzeczy fizycznych) oraz 
  2. zawarcia umowy (dotyczy zakupu szkoleń).
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę: ARTiSPA Iwona Marciniak z siedzibą pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy).
  Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego jemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

12. Skutki odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie Konsumentów)

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta  o Jego decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia jemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy otrzymany Towar (dotyczy rzeczy fizycznych) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 3. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi  (dotyczy szkolenia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 4. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

14. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artispa.pl lub pisemnie na adres:  ARTiSPA Iwona Marciniak, ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń.
  3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po zaznaczeniu opcji „Zapisz mnie na newsletter” w formularzu zamówienia lub w formularzu rejestracyjnym.
  6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artispa.pl lub pisemnie na adres:  ARTiSPA Iwona Marciniak, ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

15. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji sprzedawanych towarów, która została wskazana w pkt 9 niniejszego Regulaminu) Usługobiorca może składać:
  1. pisemnie na adres:  ARTiSPA Iwona Marciniak, ul. Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń;
  2. 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artispa.pl 
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

16. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

17. Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym dla stron zawartej umowy jest prawo polskie. Zapis ten w przedmiocie wyboru prawa własciwego w żaden sposób nie wyłącza przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących i nie pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, które zapewniają jemu inne obowiązujące przepisy (w tym przepisy obowiązujące w kraju jego pochodzenia). 
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi, akceptacji zamówienia w formie e-maila. 
 3. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niedozwoloną lub nieważną przez jakikolwiek sąd lub urząd regulacji, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać. 
 4. Informacje znajdujące się w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa

 

Obowiązuje od dnia 23 marca 2017r.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 odstąpienie_od_umowy.pdf (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 ARTiSPA Iwona Marciniak

 ul. Szosa Chełmińska 217

87-100 Toruń

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.